Selected people in food & agri
 • Selected Database
 • Job Marketing
 • Data Driven Search
 • Employer Branding

Proces

Ceres ma wieloletnie doświadczenie w rekrutacji i selekcji specjalistów z branży rolnictwa i żywności, a także w wyszukiwaniu managerów wyższego szczebla. Naszymi mocnymi stronami są osobiste podejście, dogłębna znajomość branży, doświadczony zespół researcherów, kampanie rekrutacyjne online i offline, jak również wyselekcjonowana baza danych.

Poniżej przedstawiamy naszą przejrzystą metodykę pracy.

Analysis
Job Marketing
Search
Selection
Guidance
Dalej

Analiza firmy i stanowiska

Pierwszym krokiem procesu rekrutacji jest przeprowadzenie analizy firmy oraz stanowiska. Bierzemy pod uwagę kulturę pracy i sposób budowania marki. Pomagamy naszym klientom we wzmacnianiu wizerunku firmy jako znaczącego pracodawcy na rynku.

W połączeniu ze specyficznymi wymogami dotyczącymi stanowiska takimi jak cele organizacyjne i pożądane kompetencje kandydatów, Ceres przygotowuje odpowiedni opis oferty pracy.

Dalej

Plan marketingowo-medialny

Stosując kampanie medialne offline i online, przyciągamy uwagę kandydatów poszukujących pracy aktywnie jak i pasywnie. Nasze kampanie medialne są zawsze indywidualnie dopasowane i „skrojone” pod potencjalną grupę docelową, dzięki czemu klienci Ceres mają pewność, że każda złotówka wydana na marketing jest należycie wykorzystana. Nastawienie na realizację celu pomaga nam w zapewnieniu najlepszych rezultatów dla Twoich ofert pracy.

Dalej

Wyszukiwanie w oparciu o dane

Nasz zespół researcherów to specjaliści dokładnie wiedzący jak znaleźć odpowiednich kandydatów na rynku. W tym celu używamy najnowocześniejszych technik i algorytmów. Na przestrzeni lat tworzymy i utrzymujemy relacje z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami z branży rolno-spożywczej. Ponadto mamy doświadczenie w docieraniu do najlepszych kandydatów stosując metody bezpośredniego wyszukiwania.

Dalej

Selekcja

Do kandydatów zainteresowanych danym stanowiskiem docieramy poprzez promowanie oferty pracy oraz wyszukiwanie bezpośrednie. Po wstępnej selekcji, nasi konsultanci zapraszają na dalsze rozmowy wybranych kandydatów z puli dostępnych talentów. Na tym etapie kandydaci wypełniają również test oceny osobowości online. Tak przeprowadzony proces rekrutacyjny gwarantuje, że tylko kandydaci najlepiej odpowiadający wymogom stanowiska zostają przedstawieni klientom Ceres.

Wsparcie

Konsultanci Ceres aktywnie uczestniczą w całym procesie rekrutacji, zapewniając ciągłość i najwyższą jakość relacji. Nasza siła tkwi w indywidualnym podejściu. Pozostajemy w kontakcie z kandydatami także po rozpoczęciu pracy na nowym stanowisku.

Wereld icoon
Koen Lecluyse
“Coming together is beginning, keeping together is progress, working together is success.”
Koen Lecluyse, Managing Partner

Poziomy stanowisk

Young Professionals
Specialists
Management
Senior Management
Dalej

Młodsi Specjaliści

Pośredniczymy w kontaktach z dobrze wykształconymi i utalentowanymi młodszymi specjalistami, którzy wchodzą na rynek pracy w branży rolno-spożywczej lub są otwarci na nowe możliwości rozwoju kariery. Docieramy do tej grupy docelowej (0-4 lat doświadczenia) za pośrednictwem naszej sieci kontaktów oraz mediów społecznościowych. Współpracujemy także z uniwersytetami i organizacjami studenckimi.

Dalej

Specjaliści

Pośredniczymy w kontaktach ze specjalistami. Bierzemy pod uwagę osobowość i ambicje, wiedzę i umiejętności kandydatów - aspekty kluczowe do wykonania następnego kroku w ich karierze.

Dalej

Kadra Kierownicza

W przypadku stanowisk kierowniczych skupiamy się nie tylko na kompetencjach, ale także na umiejętnościach miękkich, mających równie kluczowe znaczenie w osiągnięciu sukcesu, jak wiedza i doświadczenie. Podczas procesu rekrutacji dokładnie analizujemy umiejętności interpersonalne i cechy osobowości wybranych kandydatów.

Dyrekcja & Zarząd

Oferujemy specjalistyczną wiedzę w zakresie rekrutacji na stanowiska dyrektorów, zarządu i nadzoru. Executive Search różni się od innych procedur, ponieważ nasi najbardziej doświadczeni konsultanci utrzymują stałe kontakty z decydentami z branży rolno-spożywczej. Zrozumienie specyfiki tych stanowisk i sprawne poruszanie się w strukturach korporacyjnych zapewnia nam relacje najlepszej jakości, niezbędne by znaleźć idealnego kandydata na stanowiska najwyższego szczebla.

Więcej o Executive

 • Agro
 • Rolnictwo
 • Ogrodnictwo
 • Hodowla Zwierząt
 • Biotechnologia
 • Zdrowie Zwierząt
 • Agrotechnika
 • Żywność
 • Handel Detaliczny
 • Biogospodarka
 • Przetwórstwo Żywności
 • Żywienie / Zdrowie
 • Handel Hurtowy
 • Badania i Rozwój