Selected people in food & agri
 • Selected candidates
 • Job marketing
 • Data driven search
 • Employer branding

Ceres

Ceres to międzynarodowa agencja specjalizująca się w rekrutacji, rozwiązaniach tymczasowych oraz wyszukiwaniu managerów w sektorze rolno-spożywczym, ukierunkowana na kandydatów z tytułem inżyniera i magistra. Dzięki dogłębnej znajomości rynku oraz efektywnemu podejściu, zapewniamy sukces naszym klientom i kandydatom.

Stale rozwijający się rynek wymaga innego nastawienia niż dotychczas. Naszą siłą jest połączenie tradycyjnego, osobistego podejścia z zaawansowanymi metodami wyszukiwania danych oraz marketingu. Znajdujemy najbardziej odpowiednich kandydatów poprzez własną sieć kontaktów, wyszukiwanie oparte o dane oraz starannie zaprojektowaną platformę marketingu cyfrowego.

Każdy proces rekrutacyjny jest unikalny i wymaga bliskiej współpracy, którą zapewniamy począwszy od analizy stanowiska do podpisania umowy z wybranym kandydatem.

 • Agro
 • Rolnictwo
 • Ogrodnictwo
 • Hodowla Zwierząt
 • Biotechnologia
 • Zdrowie Zwierząt
 • Agrotechnika
 • Żywność
 • Handel Detaliczny
 • Biogospodarka
 • Przetwórstwo Żywności
 • Żywienie / Zdrowie
 • Handel Hurtowy
 • Badania i Rozwój

 • Zarządzanie Ogólne
 • Sprzedaż & Marketing
 • Zarządzanie Operacyjne
 • Łańcuch Dostaw & Zakupy
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Zarządzanie Finansami
 • Zarządzanie Jakością
 • Badania i Rozwój
 • Inżynieria & Technologia