Selected people in food & agri

Bartek Soboński

 

Studiując na kierunku Technologie Energii Odnawialnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Bartek rozwijał zainteresowania związane z potencjałem wykorzystania biomasy na cele energetyczne oraz aspektami efektywności energetycznej w przemyśle rolno-spożywczym.

Wrodzony entuzjazm, ciekawość i aktywne podejście w połączeniu z kilkuletnim doświadczeniem pozwalają mu określać najlepsze rozwiązania dopasowane do oczekiwań kandydatów i klientów CeresRecruitment.

"Zdolność słuchania jest połową sukcesu."