Selected people in food & agri

Tomasz Kamiński

Tomasz współpracował z wieloma firmami z branży spożywczej. Posiada bogate doświadczenie menadżerskie na różnych szczeblach oraz doświadczenie w zarządzaniu projektami. Jest prawdziwym menedżerem zespołów z którymi pracuje. Od 2014 roku jest proaktywny w rekrutacji, współpracował z klientami z branży rolno-spożywczej w Polsce, Holandii i Niemczech, wspierając firmy w zakresie doboru kadr i procesów motywacyjnych, budując silne kadry swoich klientów.

Uważam, że największym kapitałem firmy są ludzie. Staram się doskonalić swoje kompetencje w zakresie badania potrzeb klientów, tak aby indywidualne podejście i naturalna łatwość budowania relacji przynosiły jak najlepsze rezultaty dla naszych klientów i kandydatów.

Pasja do ludzi i ich rozwoju.