International
  • International Global Network
  • Offices in four countries

Wybrane kariery w sektorze rolno-spożywczym

Nasi klienci działają w sektorze międzynarodowym. W związku z tym Ceres Polska wraz z klientami rozszerza granice działalności, poszukując wybranych kandydatów w Holandii, Belgii i w Niemczech oraz w ramach swojej międzynarodowej sieci globalnej.

Wybrane kariery w sektorze rolno-spożywczym